Gratis Artikel Plaatsen
Image default
Gezondheid

Psychische klachten onder jongeren

Meer dan eenenvijftig procent van de Nederlandse studenten ondervindt momenteel psychische klachten. Dit komt is meer dan de helft van alle studenten die er in ons land rondlopen. Deze klachten verschillen van eenzaamheid tot stress en van slaapproblemen tot prestatiedruk. Wat er momenteel van de studenten gevraagd wordt is erg veel en dat neemt de nodige psychische klachten met zich mee. Wat is er mogelijk om deze studenten, ‘’de toekomst’’ van ons land, te helpen? Op de korte termijn is het noodzakelijk te kijken naar nodige psychische hulp, denk hierbij aan een psycholoog of een life coach en bijvoorbeeld voor hoogsensitieve studenten een hsp coach. Voor de lange termijn zal dit echter niet voldoende zijn.  

 

Het probleem van eenzaamheid 

Zoals het rivm aangeeft zijn prestatiedruk, stress, slaapproblemen en eenzaamheid een erg groot issue onder de Nederlandse studenten. De eenzaamheid is met name door de corona pandemie hard gegroeid. Op basis van deze conclusie zijn er twee opties. De eerste optie is het probleem toeschrijven aan de corona pandemie en hopen dat er het eenzaamheidsgevoel snel terugkomt op het oudere, lagere, level. Dit is een passieve manier en hierbij zal er geduld nodig zijn. Een andere manier om Het gevoel van eenzaamheid te verlagen is als er vanuit (studenten- en studie-) verenigingen, maar ook scholen en universiteiten, meer aandacht wordt besteed aan het saamhorigheidsgevoel. Dit is een actieve oplossing van het probleem, wat waarschijnlijk sneller resultaat op zal leveren, maar kost wel de zekere tijd, geld en energie.  

 

Gericht op het individu 

Ondanks dat dit gevoel van eenzaamheid teruggedrongen zou moeten worden op de bovenstaande manieren, zijn er studenten die dan nog steeds zullen kampen met psychische problemen. Voor deze studenten is het belangrijk dat er psychologen in de buurt beschikbaar zijn, maar ook specialisten voor studenten bij wie het iets complexer ligt. Zo is er bijvoorbeeld een life coach utrecht beschikbaar, maar zouden er meerdere soorten coaches in meerdere steden en dorpen beschikbaar moeten zijn om dit probleem op te lossen.  

 

De lange termijn 

Naast deze verklaring en oplossing voor de problemen die er nu spelen, is het ook belangrijk ervoor te zorgen dat de problemen van bijvoorbeeld prestatiedruk, zullen verdwijnen. Hiervoor ligt volgens sommigen de oorzaak bij het huidige schoolsysteem. Het huidige systeem is namelijk enkel gericht op resultaten en volgens sommigen te weinig op inzicht of bijvoorbeeld iemands persoonlijkheid. Daarnaast blijkt ook dat de huidige manier van studiefinanciering, het leenstelsel, bijdraagt aan de psychische klachten onder de studenten. Om te voorkomen dat we voortdurend met psychologen en coaches proberen problemen op te lossen, is het op de lange termijn verstandiger de grote problemen aan te pakken.  

https://coloryourlifecoaching.nl/hsp-coaching/