Gratis Artikel Plaatsen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een veiligheidswacht van G4S

Ben je op zoek naar een ervaren veiligheidswacht dan kan G4S Safety solutions je daarbij helpen. Om te beginnen enige uitleg over waar een veiligheidswacht zich mee bezig houdt. Een veiligheidswacht waakt voor de veiligheid van de medewerkers binnen een bedrijf. Samen met de opdrachtgever worden de risico’s geïnventariseerd en zullen er veiligheidsprocedures worden opgesteld. De veiligheidswacht zal continu controleren of deze procedures op de werkvloer worden nageleefd. Het streven is uiteraard om zoveel mogelijk preventief te werken zodat de veiligheid van de medewerkers zo min mogelijk in gevaar komt.

Uiteenlopende taken

Tot de werkzaamheden van een veiligheidswacht kunnen uiteenlopende taken behoren. Elk bedrijf waar veiligheidsrisico’s werkt aan de hand van werkvergunningen waarin werkafspraken rondom beschermingsmateriaal voor het personeel zijn vastgelegd. De veiligheidswacht houdt in de gaten of de werkvergunningen in orde zijn en of de werkzaamheden volgens de afspraken worden uitgevoerd. Een veiligheidswacht neemt de leiding wanneer er zich binnen het bedrijf een calamiteit voordoet. Zo zorgt hij ervoor dat de hulpdiensten worden gealarmeerd. Mocht het nodig zijn dat het personeel geëvacueerd wordt, dan zorgt de veiligheidswacht ervoor dat de evacuatie in gang wordt gezet en volgens het evacuatieplan verloopt. Elk bedrijf heeft namelijk uit voorzorg een evacuatieplan opgesteld waarin beschreven wordt hoe de evacuatie zo snel en veilig mogelijk kan moet verlopen.

Combinatie veiligheidswacht en brandwacht

Binnen veel bedrijven zie je dat een veiligheidswacht tegelijkertijd dienst doet als brandwacht. Ook bij G4S wordt deze combinatie gehanteerd. Allereerst zal de brandwacht zich bezig houden met preventie. Dat wil zeggen dat de risico’s op het ontstaan van een brand zoveel mogelijk worden vermeden. Mocht er onverhoopt toch brand ontstaan binnen het gebouw, dan zal de brandwacht alarm slaan en de brandweer inschakelen. Wanneer het om een beginnende brand gaat, zal de brandwacht proberen deze zelf te blussen.