Gratis Artikel Plaatsen
Image default
Zakelijk

De rol van de Ondernemingsraad bij pensioenswijzigingen

Het is verstandig om vroegtijdig een aanstaande pensioen wijziging door te geven aan de ondernemingsraad. Of zelfs beter, een pensioenadviseur te laten meekijken met de ondernemingsraad in het wijzigingsproces. Als de ondernemingsraad volledig op de hoogte is van alle belangrijke zaken, kan deze meedenken met de werkgever. Dit leidt tot een beter resultaat voor iedereen. Mogelijkheden voor advies bij het instemmingsrecht van de OR vind je op de website van pensioenlogica.nl 

Wat wijzigt er 

Voor 2025 moet er een overeenstemming zijn bereikt over de pensioen transitie. Deze transitie is het gevolg van het pensioenakkoord wat in 2020 is bereikt. Het middelloonsysteem, wat eerst een gegarandeerde pensioenopbouw had, is binnenkort verleden tijd. In het nieuwe pensioenstelsel kan de werkgever alleen nog een premieovereenkomst voor u regelen. De premieovereenkomst bestaat uit twee opties. Ten eerste het nieuwe pensioencontract (NPC), waarbij er nadruk wordt gelegd op solidariteit. Ten tweede de Wet verbeterde premieregeling (WVP) waar er nadruk wordt gelegd op flexibiliteit. 

De premieovereenkomst bij pensioenen

Bij een premieovereenkomst wordt het pensioenkapitaal bepaald door de hoogte van de premie-inleg en de beleggingsresultaten. Met dat bepaalde pensioenkapitaal wordt uw pensioen dan ‘gekocht’. Maar wat is dan de hoogte van uw pensioen op de pensioendatum zelf? Deze wordt bepaald door verschillende factoren; het pensioenkapitaal, de rentestand en de overlevingskansen. Voor medewerkers kan dit een groter risico zijn dan een middelloonregeling, omdat de premie-inleg nooit vast staat. 

Wacht niet te lang 

Het is belangrijk dat u als werkgever de pensioenen van uw medewerkers op tijd heeft geregeld. Bij het overleggen moeten de werknemers, de ondernemingsraad en de eventueel betrokken vakbonden aanwezig zijn. Te lang wachten is dus in niemands voordeel. Na het overleggen zal uw werkgever de afspraak vastleggen en daarbij ook uitleggen hoe jullie tot deze uitvoeringsovereenkomst zijn gekomen. In de overeenkomst staan dus alle afspraken die er zijn gemaakt rondom het beheren van het pensioen en het betalen van dien. 

Garanties kostbaar 

Als uw werkgever op de premie wil gaan besparen om de premie betaalbaar te houden, of over wil stappen naar een premieovereenkomst, moet uw werkgever met de ondernemingsraad rond te tafel. Bestaat er geen verplicht pensioenfonds of zijn er geen wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld rondom het pensioen? Dan heeft de werkgever instemming nodig van alle werknemers die werkzaam zijn in zijn/haar bedrijf, en van de ondernemingsraad.

Als het voorstel redelijk is en er een eventuele pensioencompensatie wordt aangeboden, kan de raad akkoord gaan. Het is belangrijk om in zo’n traject objectief pensioenadvies te verkrijgen van een professional. Tot slot: als de regeling getroffen is, raden we u aan om deze gelijk over te nemen in het nieuwe pensioenstelsel.

 

Gerelateerde artikelen

Conference hotel in Amsterdam met wellness

3 tips om te proberen als je een creatief concept moet ontwikkelen

Multifunctioneel congreslocatie Eindhoven